Naturtyper

Jordmån, berggrund och klimat i kombination med andra faktorer som exempelvis olika störningar, skapar olika naturtyper. Stor variation av naturtyper är en förutsättning för biologisk mångfald.

[nggallery id=1]