Björnjakt

Tilldelning och Jakttider 2016

30 licens+10 skyddsjakt=40 björnar får skjutas i Norrbotten. Länet är i år uppdelat i två delområden under jakten. Kusten (Luleå, Kalix, Haparande) där 2 björnar får fällas, och inlandet (övriga kommuner) där 28 björnar får fällas.

Jakttid 21/8-15/10 nedanför odlingsgränsen och 21/8- 30/9 ovanför odlingsgränse.

Samtliga björnar får fällas, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar och ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).
Högst 2 hundar som ställer eller förföljer björn får användas samtidigt.

Anmälan av fälld eller påskjuten björn samt info om kvarvarande kvot
Fälld björn ska anmälas till länsstyrelsen utan dröjsmål och allra senast klockan 21 samma dag på telefon 010-225 57 71.

Åteljakt tillåten i hela länet under licensjakten enligt anvisningar och villkor.

/2016-olle