Vinterstam av älg

Vi måste skaffa oss vetskap om hur stor vinterstam vi har inom kretsen, samtidigt som vi får en uppfattning om var de större vinterståndplatserna finns.

Det är vinterstammen

  • som skadar ungskogen…
  • som föder kalvarna till sommaren…
  • som ger oss underlag till ramförslag…
  • som ger oss underlag till måltal för avskjutning och vinterstam…

Om många älgar dras till ett speciellt betesområde vinter efter vinter, så ökar risken för hårt betestryck med skogsskador som följd.

Om vissa delar av en eller flera kretsar i stort sett töms på älg under vintern och dessa älgar går till en större vinterståndplats för att beta, då får inte dessa vintertomma marker tillåtas att bygga upp en alltför stor sommar- och höststam.

2015-olle