Vinterinventering

enligt Rånemodellen inom Råneå jaktvårdskrets 2004-2012
Efter 2012 har ingen organiserad vinterinventering gjorts för hela kretsen.

Råneå 1 (ca 33 000 ha)

År Områdestyp Inventerad areal Älgar/1000 ha % av total areal
2004 A+B+E+Ä 32 863 9.6 99
2005 30 412 10.9 92
2006 31 220 8.2 95
2007 30 649 7.8 93
2008 26 622 10.4 80
2009 19 245 10.6 58
2010 11 973 11.1 36
2011 16 634 10.9 50
2012 20451 8.2 62

 

Råneå 2 (ca 172 000 ha)

År Områdestyp Inventerad areal Älgar/1000 ha % av total areal
2004 A+B+E+Ä 111 606 4.2 66
2005 129 464 4.6 76
2006 128 796 4.1 74
2007   86 082 5.8 50
2008   70 854 5.3 41
2009   84 698 3.9 49
2010   58 416 8.8 34
2011   50 110 6.7 30
2012   50 581 5.2 30

/2015-olle