Varför skjuta kalvar

Antal kalvar i älgstammen är tillväxten.
I en balanserad älgstam kan man skjuta tillväxten fördelat på vuxna och kalv.

Skjuts för lite kalv föryngras vuxendjursstammen och därmed försämras kalvsättningen.

Stor andel fjolingar i vuxenavskjutningen skvallrar om att man inte skjutit tillräckligt med kalv föregående år.

En ung vuxenstam har låg kalvsättning, med ett stort antal älgar i vinterstam som orsakar betesskador i våra ungskogar.

En använd ”tumregel” är att inte skjuta fler vuxna älgar än kalvar. Detta gäller för en balanserad älgstam.

I en älgstam med hög reproduktion (många kalvar) kan man med lätthet skjuta kalvarna om den totala tilldelningen är för låg.

I en älgstam med låg reproduktion (få kalvar) kan det vara svårigheter att skjuta lika många kalvar som vuxna. Ålderssammansättningen hos vuxna måste höjas!

Älgstammens reproduktion följs upp, genom att årligen åldersbestämma skjutna älgar.

/2015-olle