Vägda älgar

Medelslaktvikter för älgkalvar inom Råneå Jaktvårdskrets.
Efter
2011 har ingen sammanställning gjorts för hela kretsen. Ingen ansvarig för detta i den nya kretsstyrelsen.

Tjurkalvar 1973-2004 (30 år) 2000-2009 (10 år) 2010-2011
September 64 kg-250 kalvar 66 kg-138 kalvar 66 kg-35 kalvar
Oktober 79 kg-118 kalvar 77 kg-66 kalvar 80 kg-20 kalvar
November 79 kg-14 kalvar 78 kg-23 kalvar 87 kg-1 kalv
Kvigkalvar 1973-2004 (30 år) 2000-2009 (10 år) 2010-2011
September 60 kg-201 kalvar 62 kg-100 kalvar 65 kg-34 kalvar
Oktober 75 kg-113 kalvar 74 kg-51 kalvar 82 kg-16 kalvar
November 72 kg-12 kalvar 73 kg-33 kalvar 88 kg-3 kalvar
Totalt vägda 1973-2004 (30 år) 2000-2009 (10 år) 2010-2011
September 64%-451 kalvar 58%-238 kalvar 63%-69 kalvar
Oktober 33%-231 kalvar 29%-117 kalvar 33%-36 kalvar
November 3%-26 kalvar 14%-56 kalvar 4%-4 kalvar
Summa vägda 708 kalvar 411 kalvar 109 kalvar

/2015-olle