Strategi inför älgtilldelning

ÄFG nr 5 inom ÄFO nr 5.                                                                JÄGARENKÄT
E-postutskick

Licensområdets tilldelningsförslag inför 2015 års älgjakt

Nytt upplägg från kretsenstyrelsen inför 2015 års tilldelningsförslag på älg.

Ny kretsstyrelse!

2015-olle