Könsfördelning

 

Könsfördelning utifrån kalvavskjutning inom Råneå Jaktvårdskrets

Åren 1983-1994 %-andel %-andel
Råneå 1 -806 kalvar Tjurkalvar  53 Kvigkalvar  47
Råneå 2 -1567 kalvar Tjurkalvar  57 Kvigkalvar  43
Summa -2373 kalvar Tjurkalvar  56 Kvigkalvar  44
Åren 1998-2007 %-andel %-andel
Råneå 1 -720 kalvar Tjurkalvar  52 Kvigkalvar  48
Råneå 2 -1720 kalvar Tjurkalvar  53 Kvigkalvar  47
Summa -2440 kalvar Tjurkalvar  53 Kvigkalvar  47
Åren 2008-2014 %-andel %-andel
Råneå 1 -586 kalvar Tjurkalvar 55 Kvigkalvar 46
Råneå 2 -1552 kalvar Tjurkalvar 51 Kvigkalvar 49
Summa -2138 kalvar Tjurkalvar 53 Kvigkalvar 47

Enligt rysk undersökning föder unga kor övervägande kvigkalvar,
Medan äldre kor föder övervägande tjurkalvar.

2014-olle