Älgobs

 

Älgobsen från 2015 års älgjakt visar älgstammens sammansättning och reproduktion
Distrikt
Könsfördelning
Tjur  Ko    Kalv
Tjurande
av  vuxna
Levande  repr
vid   jaktstart
Ensam
ko
2-kalvskor
Kalv/ko
Råneå  1
19      48      33
29%
50%
48%
17%
0.70
Råneå  2
15      49      36
24%
57%
43%
18%
0.75

/2015-olle