Älgens hemområden

Nya rön från Grimsö av Håkan Sand och Göran Cederlund.
1983-89 försågs sju tjurkalvar och sex kvigkalvar med radiosändare tillhörande totalt sex stycken vuxna älgkor med kända hemområden. Efter separation vid cirka ett års ålder radiopejlades och lägesbestämdes alla märkta djur en gång/vecka. De märkta djuren följdes som mest upp till 3.5 års ålder.
Under studietiden var älgtätheten i vinterstam cirka 15 älgar/1000 ha.

Avståndet mellan uppväxtområdet och efterföljande säsongshemområden varierade från 0.5-6.5 km.

Tjurarna uppvisade större spridningsavstånd än kor och etablerade nya hemområden i medeltal cirka 3 km från sina ursprungliga uppväxtområden. Den huvudsakliga spridningen för tjurar, skedde uteslutande under brunsten i slutet av september och början på oktober vid åldern 2.5 år.

Älgkornas spridning var obetydlig och skedde under våren vid en ålder av knappt två år. Etablering av nya hemområden skedde i medeltal cirka en km från uppväxtområdet.

Det faktum att älgarna är starkt ortstrogna medför även att lokala älgstammar kan beskattas från år till år utan att vara starkt påverkade av in- eller utvandring från andra områden.

/2015-olle