Älgbetesinventering (ÄBIN)

Älgbetesinventering (Äbin) 2015 inom ÄFO 5 (Rå+Kx+Ha) kretsar
Färska beteskador på produktionsstammar av
TALL 14% GRAN 1%Försommarbete 0%.
Områdets totala areal 503 700 ha.

/2015-olle