Ålderssammansättning

Resultat av åldersbestämda vuxna älgar inom Råneå 1+2.
Efter 2011
har ingen åldersbestämning gjorts för hela kretsen. Ingen ansvarig för detta i den nya kretsstyrelsen.

År Älg/År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S:a
2005 Tj+Ko 31 9 14 3 5 3 1 2 1 1 2 3 1 76
% 41 12 18 4
2006 Tj+Ko 54 28 22 10 8 1 3 2 1 1 130
% 42 22 17 8
2007 Tj+Ko 35 17 18 15 8 5 3 4 1 106
% 33 16 17 14
2008 Tj+Ko 25 16 25 21 6 1 1 1 1 1 2 100
% 25 16 25 21 6
2009 Tj+Ko 39 18 15 12 5 4 1 5 1 1 1 102
% 39 18 15 12 5 4 1 5 1 1 1
2010 Tj+Ko 18 3 7 9 4 1 1 43
% 42 7 16 21 9
 2011 Tj+Ko 21 9 10 5 2 1 1 3 2 1 1 56
% 38 16 18 9

Åldersbestäm vuxna älgar och du kan se älgstammens möjliga kalvproduktion.

/2015-olle